"Vendom Genesis" проведе две събития по програмата "Meet and Code"

На 02.10 и 09.10 се проведоха двете събития " Хакатон - Lego Girls " и " Webinar: Намери ме " по програмата " Meet and Code ". Ново тази година беше това, че събитията са проведоха онлайн.

Хакатон - Lego Girls

Клуба по роботика „Vendom Genesis“ на СПГЕ "Джон Атанасов" направи виртуален хакатон в който запозна момичетата от нашето и от други училища на възраст между 14 -17 години за света на роботиката и как те също могат да програмират и конструират. Хакатона започна с дейността на клуба, беше обяснено на участниците за програмата Lego Mindstorm – нейните основни функции и възмоности и как се конструира робот, а след това на участниците им се предостави възможност да направят собствена програма по една от основните дисциплини на Лего роботиката – следене на линия. След като я завършиха, я тестваха върху готови роботи изработени от организаторите.

Събитието се проведе в ZOOM, като учасниците можеха да участват отвкъщи. За най-добре представилите се имаше и награди. Събитието имаше за цел да запознае участниците с роботиката и как и момичетата могат успешно да се реализират в нея.

Webinar: Намери ме

Онлайн уеббинар беше за ученици от нашето, както и от съседните училища на възраст от 14-17 години.

По време на събитието членовете на "Vendom Genesis" обясниха за разработена от тях програма за бързо намиране на търсен продукт в кварталните магазини. По този начин участниците в уеббинара бяха въведени в основата на програмирането. Този уеббинар има за цел да запали в учениците, желанието да програмират, както и да покаже, че макар и с нещо малко, може да се промени начина на живот на цял квартал.


Изготвил: Кристиян Сотиров 24.10.2020г.

31 views0 comments