"Vendom Genesis" взе участие в международния проект "Eurobot 2019"

Updated: Aug 21, 2019


В периода 1.09.2018-31.09.2019г. СПГЕ „Джон Атанасов” е партньор в международен проект по Еразъм+, n. 2018-1-FR01-KA-229-048281-2, Eurobot 2019. Целите на проекта са предаване на технологични умения в компютърните науки и роботиката, както и развитие на езиковите умения на учениците от двете училища във Франция и България. Основаната цел на проекта е участието на бинационален отбор в състезанието Eurobot Junior 2019. За постигане на целите се осъществиха няколко срещи преди състезанието. Повече за проекта можете да прочетете тук.

Първата работна среща беше в периода 5-9.11.2018г. в Сен Назер, Франция между ученици и учители от лицей Брианд и координатора на проекта от наша страна Милена Гошева и двама ученика от клуба по роботика. Присъствието на двамата ученика бе по покана на френския лицей с оглед бързо синхронизиране на дейностите за постигане целите на проекта.Втората среща се проведе в периода 17-21.12.2019г. в София на която координатора от френския лицей Ив Гуан се запозна с учениците от българския клуб по роботика Vendom Genesis към СПГЕ”Джон Атанасов”.


Третата среща беше в периода 11-15.03.2019г. в София между учениците от двете училища които съвместно изградиха стратегия за конструиране и програмиране на робот за участие в състезанието Eurobot 2019.


Последната среща между двете училища се проведе 5-10.06.2019г.в Париж, Франция. Състезанието Eurobot 2019 беше в два дни в 5 тура. В него участваха отбори от много страни като Русия, Сърбия, Франция, Испания, Египет и др. Българо-френския отбор се представи достойно!

Като резултат от участието си в този проект клуба по роботика получи нов робот Fable, разработен от Shape Robotics в Техническия университет в Дания – DTU. Целта на Fable е да даде на учениците знания и интерес към роботиката и програмирането по лесен и забавен начин. Дизайнът на инструментите за програмиране дава възможност за диференциране на преподаването и подпомага учениците в преминаването от езика на визуално програмиране към език за програмиране на текст. Визуалнияш език за програмиране е Blockly, а текстовият език за програмиране е Python. Новият робот е чудесен за начинаещи и дават възможност на учениците да изследват и учат роботика чрез него. Чрез комбинирането на различните модули учениците ще имат възможност за изграждне на различни роботи, които решават истински проблем.


Повече за проекта можете да прочетете тук. Публикувано от : Кристиян Сотиров

76 views0 comments