Първа награда, купа и ваучер за отбора на СПГЕ в състезанието за практическа наука “Асен Йорданов”.

Днес се проведе състезание за практическа наука “Асен Йорданов” на територията на TechnoMagicLand. Целта на състезанието бе да изведе децата от сивото ежедневие, използвайки забавен, различен и иновативен подход и задачи за развиване на критично и аналитично мислене. По време на състезанието участниците имаха възможност да развиват своите комуникационни умения, комбинативност и съобразителност.

Участниците бяха разделени на отбори от 2-ма до 4-ма души. Всички отбори получиха книжки за събиране на печати и карта на комплекса. В няколко различни стаи се намираха предизвикателствата и мисиите за учениците. Отборите разполагаха с максимум 15 мин., за да решат загадките в съответната стая и да се прехвърлят към следващото предизвикателство. Загадките и предизвикателствата бяха свързани с решаване на логически задачи, търсене на решения, сглобяване на предмети. Бяха съобразени с възрастта на участниците и предизвикаха находчивостта и наблюдателността на отборите. Всяка успешно премината мисия носеше на отбора печат в предварително получените книжки. Единият от отборите на СПГЕ получи първа награда, купа и ваучер за най-добра екипна работа и най-бързи и логични решенията в отделните мисии. Всички участници получиха сертификати и тематични списания. Поздравления за нашите два отбора осмокласници, които се представиха много успешно и показаха силен отборен дух, знания и умения! Поздравления и за техните ръководители Милена Гошева, Грета Райковска и Алекс Асенов.Публикация от Криситян Сотиров 16.05.2021г.


13 views0 comments