Урок 1

Как да си построим истински робот от Лего ?

Днес ще построим нашия първи робот. Преди това обаче трябва хубаво да прегледаме какво имаме в кутията с части и след това следвайки инструкции да успеем да конструираме първият ни Лего робот !

Разгледайте какви части и компоненти има в кутията 

Разгледайте компютъра на робота

Разгледайте големите мотори

Построите робота от инстуркциите !

Накарайте робота да се придвижи напред

Накарайте робота да каже "Hello" !

Накарайте робота да се придвижи назад